Välkommen till Centrum för hjälpmedel förskrivarportal!

Du som förskrivare kan begära hjälp av hjälpmedelskonsulent och tekniker i ett enskilt ärende genom att skicka in en konsultation till Centrum för hjälpmedel.

Ett konsultationsärende innefattar

  • Behovsanalys som förskrivare och patient gör inför att konsultationsblanketten ska fyllas i.
  • Analys och utprovning av hjälpmedel tillsammans med hjälpmedelskonsulent och vid behov också tekniker.
  • Inprovning och träning/utbildning av förskrivet hjälpmedel.
  • Uppföljning av utprovat hjälpmedel.

Du skickar in ett ärende genom att trycka på knappen Starta konsultationsärende längst upp på denna sida.

.

Förskrivarportalen är till för förskrivare av Centrum för hjälpmedels sortiment, övrig användning beivras.